Ny bompengeordning utsettes

De kjente og kjære bompengebodene rundt Bergen sentrum vil bestå også i 2002. Ny bompengeordning med elektronisk innkreving starter først i 2003.