- Betre innanfor enn utanfor

Kristeleg Folkeparti har fått gjennomslag for fleire av sine hjartesaker i regjeringssamarbeidet med Høgre og Venstre. Det er avgjerande for dei som meiner at partiet er mest tent med å halda fram som regjeringsparti.