Brukte død jente i promilleforsvar

Ein 24-årig stavangermann hadde liten suksess med å bortforklara fyllekøyringa på Stord med at ei avdød jente sat bak rattet.