Mobbet i seks år, får 80.000 kroner

Therese Myrtveit Hussein (29) ble mobbet til hun måtte slutte på skolen. Nå får hun 80.000 kroner.