Skadd i fall på ubåt

Ein 30 år gammal løytnant er køyrd til Haukeland etter ei fall-ulykke på ubåten KNM Uredd.