Konferanse for forfulgte kvinner

Byrådsleder Anne Grethe Strøm-Erichsen engasjerer seg nå for at kvinner som er forfulgt på kjønnsbestemt grunnlag skal få asyl i Norge.