En sjøtønne å klamre seg til

Mange seilskip er gjennom 400 år blitt reddet av sjøtønnen ytterst i Vågen. I går gjenoppfrisket Kystlaget tradisjonen.