Bøtelegges for plagsom adferd

Statsadvokat Gunnar Fløystad har beordret politiet i Bergen til å gi advokat Bjørn Meltzer en bot på 15 000 kroner for plagsom og skremmende adferd.