Voss og Førde kan få vegkontor

Både Voss og Førde kan vinna på omorganiseringa av Statens Vegvesen som gjer Bergen til vestlandsk regionsenter.