29 meldte seg til sorggrupper

29 personer i Bergen meldte i fjor til sorggrupper for etterlatte etter selvmord i Bergen.