- Alle skal bli hørt

Skolebehovsplane for Bergen blir lagt frem i løpet av neste uke. Uken etter at skolene og foreldreutvalgene har tatt ferie.