Seks i alt - unntatt nynorsk stil

Hva er det med dansere? Eirik Nydal Adolfsen fikk 24 av 25 mulige seksere på vitnemålet fra Bergen katedralskole. Og han har vunnet NM i dans 17 ganger.