Over halvparten av kvinnene trekker seg

16 av bystyrets 26 møtende kvinner har varslet nominasjonskomiteene om at de ikke tar gjenvalg. Bare seks menn trekker seg.