Prinsemanko hos eventyrprinsessene

Prinsessene var i overveldande fleirtal, då Eventyråret 2002 vart markert i Bergen i går.