Drar til London trass i budsjettkrise

19 ansatte i barnevernet i Åsane bydel reiser på studietur til London. - Dette må stoppes, sier bydelsstyreleder Karin Woldseth (Frp).