Kvinnerekord i doktorgrader i Bergen

43,1 prosent av dem som tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i fjor høst var kvinner. Det er en rekordhøy kvinneandel.