Odda-ingeniør dømt for falsk forklaring

En ingeniør ved Outokumpu Norzink (ONZ) i Odda er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for å ha avgitt falsk forklaring til politiet. Saken dreier seg om ulovlig utslipp av 40 kg kvikksølv i Sørfjorden.