Skogen kan utnyttes bedre

Strømprisen øker. Utmark gror til av furu og løvtrær. Ved et snart et reelt alternativ som varme- og energikilde i stor skala.