Hele Kvamskogen er oppgradert

Svært mange av de gamle hyttene på Kvamskogen er «plugget inn» med vann, vei og kloakk. Det har vært med på å heve hytteprisene med 43 prosent på ett år.