Anmeldte sønnen for å få hjelp

Den fortvilte faren så ikke noen annen mulighet enn å anmelde sin utagerende, rusmisbrukende sønn til politiet for familievold. Først da fikk gutten hjelp.