Slik skal Helse Bergen kutte

Fødetilbudet på Voss legges ned. Barselloftet i Bergen legges delvis ned. Pasienter må vente lengre på behandling. 130 årsverk skal bort.