BT skal levere Bergensavisen

BT-budene skal levere også BA. Det følger av en ny samarbeidsavtale mellom de to avisene.