Byråd: - Jeg er overrasket

Byråd for helse og sosial i Bergen, Kristin Ravnanger (KrF), mener nivået på sosialhjelpen nå settes under press. Men hun stiller seg uforstående til å trekke barnetrygd og kontantstøtte tilbake fra sosialklienter.