- Dette er ikke holdbart

Studentene ved HiB reagerer sterkt på at det nye bygget på Kronstad er altfor lite.