- Jeg var redd og fikk ikke puste

Det første offeret i Lommemann-saken forklarer seg nå.