Trafikkulykke i Fløyfjellstunnelen

En kvinne er kjørt til legevakten. Tunnelen var stengt en time.