Hurtigruten på slep

Hurtigruten MS «Finnmarken» ble slept ut i Byfjorden som ledd i en øvelse i formiddag.