Verst å varsle om sjefen

Mobbing, dårlig ledelse, konflikter på arbeidsplassen. Varslere er mest redde for å bli straffet når de melder fra om slike forhold på jobben.