Hunder er ikke «tjenestemenn»

Vold mot politihunder skal ikke straffes på lik linje med vold mot politibetjenter.