Fagfolks beste råd for rusforebygging

Invester i gode relasjoner til barna før de blir tenåringer. Dette er blant de viktigste rådene fagfolk, pårørende og brukere gir til foreldre når det gjelder rusforebygging.