Tide Sjø misteferjekontraktar,men får dei att

Tide Sjø får ha dei ferjekontraktane på Sunnmøre som det var krangel om tidlegare i sommar. Det er avgjort av Samferdsledepartementet.