Overvåker bosset ditt

Her tester BIR ut det nye datasystemet som skal kontrollere bosset ditt.