Opphever byggenekt

Boligblokken passer ikke inn på Kalfaret, hevdet kommunen og avslo byggesøknaden. Nå har fylkesmannen opphevet avslaget.