Klårt fleirtal for kabel

Nesten ingen ønskjer luftspennet som Statnett planlegg gjennom Sogn og Fjordane. Tre av fire innbyggjarar meiner lina må leggjast i sjø- og jordkabel.