Primstaven

Før vi fikk vår trykte kalender var det primstaven som gjorde nytten.