Hagegleder i januar

Alle burde oppleve den gleden det gir å finne de første spirene i en potte med frø som en har sådd selv.