Fanget kongekrabbe utenfor Sotra

Dette har ingen sett i Bergen før.