Byane tar styringa i vest

Svake kommunar blir svakare, byane og kommunane rundt byggjer seg sterkare i hop.