Røykboks ga storutrykning

Denne røykboksen førte til full brannutrykning til Veiten. Suitell Ole Bull ble i natt evakuert.