Klar til kamp mot lyntoget

Aktivistgruppa «Miljøet i Bygda vår» er klar til kamp dersom lyntogtraséen nærmar seg den flate sletta i Hole, og bru over Kroksundet.