Spår uår i Hordaland

Fylkesmannen tror kommuneøkonomien blir så mye dårligere i tiden fremover at flere kommuner må under hans vinger.