Beskylder Frp for rolleblanding

I samme komité som de selv er medlem av, har to Frp-politikere delt ut skriv til fordel for egne saker. - Over grensen, mener Ap og KrF.