Massive kraftprotestar

Så godt som alle kommunar har store innvendingar mot den gigantiske kraftlina som er tenkt bygd frå Fardal i Indre Sogn til Sunnmøre.