Tunghøyrte Astrid (98) plaga av tungtrafikk

Astrid Haugland har kjempa for støyskjerming i 34 år. No blir kanskje den tunghørte 98-åringen endeleg høyrt.