Får bygge hus på ulovlig grunnmur

Huseier Ronny Krogsæther får byggetillatelse, til tross for at grunnmuren er ulovlig oppsatt, og en ulovlig fylling ikke er fjernet.