Ber om redegjørelse

Saken fra Breimyra har havnet på bordet til byrådsavdeling for skole og barnehage.