Delte meiningar mellom elveeigarane

Elveeigarane langs Aurlandselvi jublar. I Flåm er dei derimot skeptiske til utbyggingsplanane.