Jubel for vestlandsskolen

Avgangselevene på ungdomsskolene i Hordaland og Sogn og Fjordane har landets høyeste karaktersnitt. Bergen gjør det best av storbyene.