Styrelederen: - Unødvendig aksjon

Skolens ledelse og styre har ikke gjort annet enn å følge lover og regler, mener styrelederen, som avviser kritikken.