Lokker med båt, penger og fritid

Bonus på over 60.000 kroner og mer fritid venter nye lærere i Solund. Rådmannen stiller til og med sin egen husbåt til disposisjon.